Skip to main content

Generalforsamling 2020

By 30. juli 2020Nyheder

Generalforsamling i A.K Jydens Vægtløftningsafdeling

Skydebanevej 12, 9000 Aalborg

Onsdag d. 19. august 2020 kl. 19.

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Godkendelse af årsrapport

4. Fremlæggelse af budget

5. Indkomne forslag (Skal være bestyrelsen i hænde senest mandag d. 17. august)

6. Valg

  • Formand Dennis Thomsen – ønsker ikke genvalg (Bestyrelsen foreslår Lisbeth Østergaard)
  • Næstformand Lisbeth Østergaard – ønsker ikke genvalg (Bestyrelsen foreslår Kristian Hans Behrenthz)
  • Sekretær Stefan Hovaldt – ønsker ikke genvalg (Bestyrelsen foreslår Lærke Sofie Glamann)
  • Kasserer Carsten Nyborg – ønsker ikke genvalg (Bestyrelsen foreslår Stefan Hovaldt)
  • Bestyrelsessuppleant – Vacant
  • Kasserersuppleant Lærke Sofie Glamann – ønsker ikke genvalg (Bestyrelsen foreslår Dennis Thomsen)

7. Eventuelt

Leave a Reply