Skip to main content

Generalforsamling 2022

By 24. februar 2022Nyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Atletklubben Jydens vægtløftningsafdeling 2022

Torsdag den 24. marts 2022 kl. 18.30
—————————————————————————————————–
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg

  • Formand: Lisbeth Østergaard (på valg, ønsker genvalg)
  • Næstformand: Lærke Glamann (Ikke på valg)
  • Kasserer: Stefan Hovaldt (På valg, ønsker genvalg)
  • Bestyrelsesmedlem: Dennis Thomsen (På valg, ønsker genvalg)
  • Bestyrelsesmedlem: Maria Kristiansen (På valg, ønsker genvalg)
  • Bestyrelsessuppleant: (Post vakant)
  • Bestyrelsessuppleant: (Post vakant)

6. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt på AK Jydens mailadr: jyden-vaegt@sport.dk senest den 10. marts!

Vel mødt
AK Jydens bestyrelse

Leave a Reply