Skip to main content

Generalforsamling 2021

By 19. august 2021august 25th, 2021Nyheder

Der afholdes ordinær generalforsamling i A.K Jydens Vægtløftningsafdeling

Skydebanevej 12, 9000 Aalborg

Tirsdag d. 21. Septemper 2021 kl 18.30.

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg
Formand: Lisbeth Østergaard (Ikke på valg)
Næstformand: Kristian Hans Behrenthz Frederiksen (Ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Lærke Glamann)
Kasserer: Stefan Hovaldt (På valg, ønsker genvalg)
Bestyrelsesmedlem: Lærke Glamann (Post vakant, bestyrelsen foreslår Dennis Thomsen)
Bestyrelsesmedlem: (Post vakant. Bestyrelsen foreslår Maria Kristiansen) Bestyrelsessuppleant: Maria Kristiansen (Post vakant) Bestyrelsessuppleant: Dennis Thomsen (Post vakant)
6. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt på
AK Jydens mailadr: jyden-vaegt@sport.dk senest den 7. september!

Vel mødt
AK Jydens bestyrelse

Leave a Reply